Kuzey Ormanları Derneği 4.Genel Kurulu

KUZEY ORMANLARI DERNEĞİ
4. GENEL KURULU

Kuzey Ormanları Derneği’nin 4. Genel Kurulu 28 Kasım 2021 tarihinde saat 10:00’da aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere Akşit Plaza Ayazmadere Caddesi No:12 Fulya 34349 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak, ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa, 5 Aralık 2021 tarihinde saat 10:00’da aynı adreste, aynı gündem ile toplanacaktır.

Gündem: 1. Açılış konuşması ve saygı duruşu, 2. Divan başkanlığı seçimi, 3. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, 4. Yönetim kurulunun ibrası 5. Yönetim ve denetleme kurulları asil ve yedek üyelerinin seçimi, 6. Dilek, temenniler ve kapanış.