Kuzey Ormanları Derneği, odak noktası İstanbul’un kuzeyi olmak üzere Istrancalar’dan Sapanca’ya olan bölgede yer alan son orman alanları ile birlikte su havzaları, tarım alanları, çok sayıda endemik bitki ve hayvan türlerinden oluşan farklı ekosistemlerin bir arada bulunduğu bütüncül bir ekolojik alanın varlığını sürdürebilmesini savunan, bu amaç doğrultusunda; ölçeği ve gerekçesi ne olursa olsun doğaya, akla, bilime dayanmayan her türlü kentsel-kırsal projenin durdurulması için örgütlenen, mücadele eden bir dernektir.
Kent ve doğa talanına karşı yükselen mücadelelerin bir parçası olarak Ekim 2014’de kurulan derneğimiz, sermayenin “yaratıcı yıkımı”na karşı kendi bölgesinde yaşam alanlarını korumak için mücadele edenleri bir araya getirmeye ve yaşam savunucularının aralarında bilgi ve deneyim aktarımı sağlamaya çalışır. Derneğimiz 3. havalimanı, 3. köprü, Kanal İstanbul gibi “mega projeler” olmak üzere ekosistemi katleden her türlü rant projesinin karşısındadır.
Kuzey Ormanları Derneği, doğanın bir parçası olan bölge halkının insanca yaşama haklarını birlikte savunmak için, benzer amaçlar doğrultusunda düşünen, örgütlenen ve hareket eden her kişi, topluluk ve kurumla dayanışmacı ilişkiler kurar; yan yana gelerek ortak bir mücadeleyi büyütmeye çalışır. Bunun yanında; hayvanı, börtü böceği ve bitki yaşamıyla doğayı; kısacası tüm canlıları, ülke ve dünya ölçeğinde bir bütün olarak savunur. Bunu gerçekleştirebilmek için bilgi üretmeye ve bu bilgiyi kullanabildiği her türlü araçla toplumla paylaşmaya çalışır.
Bugüne kadar başta İstanbul’un kuzeyini talan, yıkım ve ranta açan katil projeler olmak üzere, doğa ve kent talanının olduğu her yerde; karşı durmaya, hukuki mücadelemizi sürdürmeye ve direnmeye devam ediyoruz.